Πλήρωση με άζωτο

Άζωτο: ένας πολύτιμος βοηθός για ελαστικά κορυφαίων επιδόσεων

Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λεγόμενη πλήρωση ελαστικών «με άζωτο». Πρόκειται για μια εναλλακτική σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία, με τον πεπιεσμένο αέρα, η οποία εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται υψηλές επιδόσεις των ελαστικών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο παρελθόν το αέριο αυτό χρησιμοποιούταν στους αγώνες της Φόρμουλα ένα και στον κλάδο της αεροναυπηγικής.

Στην πραγματικότητα, το άζωτο είναι ήδη παρόν, κατά περίπου τέσσερα πέμπτα, στο μίγμα που χρησιμοποιείται για την παραδοσιακή διαδικασία, χαρακτηριζόμενη ως «πλήρωση με  πεπιεσμένο αέρα»: στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, το υπόλοιπο ένα πέμπτο συντίθεται από άλλα στοιχεία σε μεταβλητά ποσοστά (ιδίως οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα). Στη λεγόμενη, όμως, «πλήρωση με άζωτο» στα ελαστικά εγχύεται μόνο καθαρό άζωτο. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ μειωμένη παρουσία οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων, σχεδόν μηδενική, όπως επίσης και μείωση της εσωτερικής υγρασίας των ελαστικών.